Kĩ thuật vẽ biểu đồ, phân tích bảng số liệu và đọc Atlat Địa lí Việt Nam

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PGS. TS. Nguyễn Đức Vũ
Người gửi: Lê Thanh Long (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:06' 30-11-2012
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊNPGS. TS. NGUYỄN ĐỨC VŨKĨ THUẬT VẼ BIỂU ĐỒ, PHÂN TÍCH BẢNG SỐ LIỆU VÀ ĐỌC ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ THCS
(Tài liệu BDGV THCS tỉnh An Giang năm 2012)


HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2012
MỤC LỤC

Trang

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU
3

MÔ ĐUN 1. SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THCS
4

I. Mục tiêu
4

II. Giới thiệu chung về mô đun
4

III. Tài liệu và thiết bị để thực hiện mô đun
4

IV. Hoạt động
4

V. Đánh giá
5

VI. Phụ lục
5

I. Khái niệm về biểu đồ
5

II. Các loại biểu đồ trong môn Địa lí
6

III. Tính toán, xử lí số liệu trên biểu đồ
7

IV. Vẽ biểu đồ
8

V. Phân tích, nhận xét biểu đồ
21

VI. Bài tập
23

MÔ ĐUN 2. SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐGN KÊ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THCS
56

I. Mục tiêu
56

II. Giới thiệu chung về mô đun
56

III. Tài liệu và thiết bị để thực hiện mô đun
56

IV. Hoạt động
56

V. Đánh giá
57

VI. Phụ lục
57

I. Vai trò của số liệu thống kê trong môn Địa lí
57

II. Sử dụng số liệu rời
57

III. Sử dụng bảng số liệu
58

MÔ ĐUN 3. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THCS
68

I. Mục tiêu
68

II. Giới thiệu chung về mô đun
68

III. Tài liệu và thiết bị để thực hiện mô đun
68

IV. Hoạt động
68

V. Đánh giá
69

VI. Phụ lục: Cách thức sử dụng Atlat Địa lí VN trong dạy học Địa lí THCS
69

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

I. TÊN TÀI LIỆU
Kĩ thuật vẽ biểu đồ, phân tích bảng số liệu và đọc Atlat Địa lí Việt Nam trong chương trình Địa lí THCS.
II. MỤC TIÊU CỦA TÀI LIỆU
1. Mục tiêu chung
Nâng cao năng lực của giáo viên địa lí THCS về kĩ thuật vẽ biểu đồ, phân tích bảng số liệu và đọc Atlat Địa lí Việt Nam trong dạy học, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí nhà trường.
2. Mục tiêu cụ thể
GV môn Địa lí THCS có được những tri thức và kĩ năng cần thiết về vẽ biểu đồ, phân tích bảng số liệu và đọc Atlat Địa lí Việt Nam.
III. NỘI DUNG : 3 mô đun, thực hiện trong 30 tiết.
Môđun 1. Sử dụng biểu đồ trong dạy học Địa lí THPT (15 tiết).
Môđun 2. Sử dụng số liệu thống kê trong dạy học Địa lí THPT (5 tiết).
Môđun 3. Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong dạy học Địa lí THPT (10 tiết).
IV. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU
Trong mỗi môđun có các hoạt động lí thuyết và thực hành.
1. Phần lí thuyết, có các hoạt động diễn ra theo các giai đoạn kế tục nhau linh hoạt:
- Báo cáo của GgV.
+ Sử dụng các PPDH đề cao chủ thể nhận thức của HV: thuyết trình có sự tham gia của người học, nghiên cứu trường hợp điển hình, thảo luận, tranh luận, giải quyết vấn đề...).
+ Tập trung vào những nội dung cốt lõi, cơ bản, có tính “then chốt”.
+ Diễn ra trong thời gian hạn chế.
- HV tự học, tự nghiên cứu theo hình thức cá nhân, nhóm.
+ GV giao nhiệm vụ cụ thể với yêu cầu về sản phẩm và thời gian hoàn thành.
+ Đảm bảo tất cả HV đều tham gia tích cực và có trách nhiệm.
- Giải đáp thắc mắc của GgV.
+ Khuyến khích tối đa và cao độ HV đặt các câu hỏi trao đổi.
+ Huy động cả lớp tham gia vào việc nghiên cứu trả lời câu hỏi, hoặc trao đổi (lớp/ nhóm).
+ GgV là người chủ yếu giải đáp các câu hỏi của HV.
2. Phần thực hành
HV hoạt động dưới sự tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn của GgV trên lớp. Kết quả thực hành cần thiết được trao đổi trước toàn lớp (hoặc trước toàn nhóm).
V. TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Nguyễn Đức Vũ, Phương